Test-Banner

Den værdsættende tankegang

bygger ovenpå den anerkendende filosofi. At værdsætte er ud over at være anerkendende, at være åben over for og vise respekt for andre og deres synspunkter og holdninger, og samtidigt prøver at forstå disse.

De værdsættende principper gør de svære samtaler mulige med enkle midler. Når man møder andre der hvor de er, er der åbenhed. Når man arbejder med den værdsættende tankegang, bruges enkle og let tilgængelige værktøjer.

  • forståelse for polariteter og positioner (den lille streg med den store virkning)
  • vækstmodellen, en samtaleskabende model
  • åbenhed og forståelse over for andre

Vækstmodellen

Vækstmodellen er baseret på både Den værdsættende Tankegang, Semantiske Polariteter og teorierne om positionering. . Modellen er anvendelig i alle former for organisationer til alle former for samtaler, som synes vanskelige, bruges modellen til at omskabe disse samtaler til konstruktive, ansvarsskabende og handleorienterende.

Positioner, Semantiske Polariteter

Ved at opstille valget som to, på en og samme gang uafhængige og sammenhængende, positioner skabes muligheder for samtaler om det, der ellers opleves som vanskeligt at samtale om. Sammenhængen mellem de to positioner kan ikke altid ses af den person der er i enten udvikling eller i kaos, og vi forsøger at overbevise "den anden" om vores egen mening - konflikter er ofte manglende forståelse af det, den anden siger. Konflikter kan ses som befordrende eller hindrende for samarbejde og udvikling. Den måde man vælger at se konflikter på har en afgørende betydning for samtalen om konflikter. Denne form for konfliktopløsning skabes via en klarhed på både egen og den andens positioner og derved skabes relationerne mellem de to positioner.
Hensigten med disse samtaler er ikke at skabe enighed. Hensigten er at give begge parter mulighed for at forholde sig til den anden og skabe forståelser for hinandens måde at tænke på. Samtalen sætter fokus på forskellighed som noget brugbart og vigtigt.

Både Vækstmodellen og Semantiske Polariteter er udviklet af Marianne Grønbæk og David Campbell. Læs mere om modellerne her.