Citater

Livet er en gave

Livet er en gave. Pak det forsigtigt ud og glæd dig over at du fik denne gave givet. Selvom du måske gerne ville have den byttet, og andre gerne ville have haft den, er den givet til dig af kærlighed.
Mikael Kronstrøm

Tiden

Tiden låser os i rum.
Tiden lænker os til tid.
Men når rum os ej kan holde,
og tiden os ej kan nå,
da vil vi måske forstå.
Mikael Kronstrøm

For Dem

For Dem, der ville dø, er der liv.
For Dem, der ville drømme, er der virkelighed.
For Dem, der ville håbe, er der viden.
For Dem, der ville vokse, er der evighed.
“Ident Bob”

Om at lytte

Når jeg ber´ dig lytte til mig,
og du begynder at give råd
gør du ikke, hvad jeg ber dig om.

Når jeg ber´ dig lytte til mig,
og du fortæller mig, hvorfor jeg ikke må føle, som jeg gør,
så tramper du på mine følelser.

Når jeg ber´ dig lytte til mig,
og du synes, du bør gøre noget for at
løse mine problemer,
går du galt af mig, hvor mærkeligt det end kan lyde. 

Måske er det derfor, at bøn er godt for
nogle mennesker,
fordi gud er tavs og ikke giver råd
eller prøver at ordne tingene.
Han lytter og tror på, at du selv kan klare det.

Så lyt til mig – hør hvad jeg siger,
hvis du ønsker at tale til mig
så vent lige nogle minutter til det bliver din tur,
og jeg lover dig, jeg skal høre på dig.

Måske skulle vi skrive os det råd bag øret.
Og måske skulle vi give og til at
lytte noget mere til hinanden –
Lytte rigtigt – Lytte med hjertet

Gammelt visdomsord, fundet på et pergament i et kloster
der har eksisteret siden middelalderen.

Døden

Døden er ikke andet end en døråbning,
noget du skal gå igennem.
Reymond Moody

Hvad er Palantír

Palantír, Palantíri, «’De-som-ser-over-stor-afstand’ (Quenya) De syv Seersten fra Eldamar, skabt af Noldoren Fëanor i Træernes 1. tid og givet af hans hus til Herren af Andúnië på øen Númenor i solens anden alder. De blev opbevaret som arvestykker på Andúnië indtil Númenors fald. Herefter blev de forsigtigt bragt til Vesten af Elendil den Store, der med sit følge på 9 skibe, var de eneste der overlevede Númenors fald….»

The Tolkien Companion: J.E.A Tyler
Oversat af Mikael Kronstrøm