Om Mikael Kronstrøm

Forretningen skal sætte mål for It – så It ikke sætter mål for forretningen

At tage bevidste valg – kræver at der tages bevidste fravalg

Med entusiasme, indlevelse, inspiration og mange års erfaring er jeg glad for at kunne være med til, at få sat strategisk digital udvikling og iSikkerhed på dagsordenen i forskellige organisationer. Implementere informationssikkerhed og IT-Sikkerhed på en måde der er med til at sikre virksomheders digitale platforme og samtidigt giver et højt forankret digitalt modenhedsniveau.
Jeg har 40 års erfaring med It og digitalisering på alle niveauer og har i større og mindre organisationer arbejdet med informations- og IT-Sikkerhed siden 1998. Jeg sætter fokus på digital forståelse, fra det mindste kabel til brugervenligheden i programmerne for derigennem at sikre, at virksomheden får så høj udnyttelsesgrad af digitale investeringer.

Det er med den viden jeg skaber værdi – hver dag.

Ud fra en klar bevidsthed om at It er forretningsunderstøttende, arbejder jeg med en målsætning om, at sikre et optimalt digitalt grundlag for, at forretningen kan løse både nuværende og kommende opgaver, samt at virksomheden kan digitalisere arbejdsprocesser hvor det skaber værdi – ikke bare digitalisere med digitalisering som mål.
Jeg ser et ansvar for, at medarbejdere og ledere på alle organisatoriske niveauer inddrages i digitale udviklingsprocesser således, at alle tager ejerskab for, at digitale forandringer og udviklingstiltag forankres i organisationen. Alt, med fokus på, at der ikke bliver gået på kompromis med informationssikkerhed, IT-Sikkerhed og virksomhedernes strategiske digitaliseringsmål.

At nå virksomhedens mål:
Det vigtigt for mig at være med til at skabe et grundlag for, at den digitale udvikling er med til, at virksomheden når de forretningsmæssige mål.
Jeg har fokus på, at udvikling, det at sikre daglig It-drift og have et højt niveau for informationssikkerhed er ligeværdige indsatsområder.
Derfor er det vigtigt, at den grundlæggende tekniske It kontinuerligt optimeres, opdateres og udvikles så den til enhver tid kan understøtte forretningens opgaveløsning.

Du har dine medarbejdere og kolleger til låns
Jeg lægger vægt på, at ledelse af hver enkelt medarbejder sker ud fra der hver medarbejderen er. Personaleudvikling og uddannelse skal ske ud fra, at det skal give hver enkelt medarbejder de bedste muligheder for at kunne løse de opgaver medarbejderen skal udføre, både nu og på sigt.

At udvikle og uddanne sine medarbejdere og de så forsvinder er skidt – Der er kun én ting der er værre, at man ikke gør det og de bliver.

Se mere på min LinkedIn profil Mikael Kronstrøm | LinkedIn